Phần mềm Tài chinh vi mô

Phần mềm Tài chinh vi mô

Phần mềm ERP ngành Tài chính vi mô hổ trợ quản lý cho các tổ chức tin dụng, cho vay cá nhân, quản lý quỹ, hợp đồng tín dụng, quản lý hợp đồng tiền gửi tiền vay …

Giải pháp XBank là kết quả của một quá trình đúc kết kinh nghiệm hơn 18 năm phát triển ứng dụng ngân hàng của các chuyên viên FBS từ trước khi thành lập Công ty cho đến nay.

Giai đoạn trước 1997, các chuyên viên, nay là các cán bộ chủ chốt của FBS đã tham gia vào rất nhiều dự án Core Banking của các ngân hàng thương mại quốc doanh như: VietinBank, VIDB, AgriBank; các thương mại cổ phần như: Saigon Bank, Maritime Bank, Eximbank,… và ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài như: Cho Hung Bank, VID-Public Bank, BNP Paribas, ChinFon Bank,… Qua đó các chuyên viên của FBS đã tích lũy được một bề dày về kiến thức và kinh nghiệm nghiệp vụ ngân hàng Việt nam.

Từ năm 1997 đến nay, cùng với đà phát triển của nền kinh tế và yêu cầu hội nhập quốc tế, thông qua các dự án Hiện đại hoá ngân hàng Việt nam do World Bank tài trợ hoặc từ các nguồn vốn tự có, các giải pháp ứng dụng quốc tế đã bắt đầu được đưa vào các ngân hàng Việt nam. Trong giai đoạn này, một lần nữa các chuyên viên của FBS lại có được cơ hội tham gia vào một số dự án hiện đại hoá ngân hàng theo nguồn vốn của World Bank như: Dự án triển khai hệ thống KoreBank của nhà thầu Hyundai trong Dự án Hiện đại hoá EximBank; tham gia đội tư vấn quốc tế trong Dự án Hiện đại hoá Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam Giai đoạn 2,… và qua đó các chuyên viên của FBS đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về các công nghệ và kiến trúc ứng dụng tiên tiến cũng như các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại đang được các ngân hàng lớn trên thế giới áp dụng.

Qua đó chúng tôi đã kết hợp bề dày kinh nghiệm ứng dụng ngân hàng của mình với các công nghệ, kiến trúc ứng dụng tiên tiến và nghiệp vụ ngân hàng quốc tế để cho ra đời một sản phẩm phần mềm ứng dụng phù hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng của Việt nam cả về quy mô, đặc thù nghiệp vụ lẫn về kinh phí đầu tư. XBank đã được ra đời từ năm 2003 trong bối cảnh như vậy.

Về nền tảng công nghệ, FBS đã cân nhắc lựa chọn một trong những công nghệ tiên tiến trên thế giới làm nền tảng cho việc phát triển sản phẩm XBank. Về nghiệp vụ ngân hàng, XBank là sự kết hợp giữa các quy tắc nghiệp vụ chuẩn mực quốc tế với tính đặc thù của nghiệp vụ ngân hàng Việt nam từ kinh nghiệm thực hành tốt (best practice) từ rất nhiều ngân hàng tại Việt nam.

Hiệu quả hết sức to lớn và cụ thể mang đến cho các khách hàng của FBS qua thực tiễn thành công của các dự án tại các Ngân hàng như: Đông Á, Việt Nam Tín Nghĩa, SCB, trong suốt thời gian qua càng khẳng định thêm cho phương châm cốt lõi này của giải pháp XBank.

Khách hàng cá nhân

Chức năng Xem/Thêm/Sửa/Xoá hồ sơ khách hàng là các cá nhân

Khách hàng TCTD

Chức năng Xem/Thêm/Sửa/Xoá hồ sơ khách hàng là các Tổ chức tín dụng

Khách hàng TCKT

Chức năng Xem/Thêm/Sửa/Xoá hồ sơ khách hàng là các Tổ chức kinh tế

xbank-ho-so-khach-hang-la-doanh-nghiep

Thu phí VND

Chức năng xử lý nghiệp vụ thu phí bằng tiền mặt VND

Thu khác VND

Chức năng xử lý nghiệp vụ thu khác (không phải phí NH) bằng tiền mặt VND

Thu phí ngoại tệ

Chức năng xử lý nghiệp vụ thu phí bằng tiền mặt ngoại tệ

xbank-thu-pi-ngoai-te

Thu khác ngoại tệ

Chức năng xử lý nghiệp vụ thu khác (không phải phí NH) bằng tiền mặt ngoại tệ

Chi tiền VND

Chức năng xử lý nghiệp vụ chi tiền mặt VND

Chi tiền ngoại tệ

Chức năng xử lý nghiệp vụ chi tiền mặt ngoại tệ

Đổi ngoại tệ

Chức năng xử lý nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ bằng tiền mặt

xbank-thu-doi-ngoai-te

Đổi tiền rách

Chức năng xử lý nghiệp vụ đổi tiền rách cho khách hàng

Điều vốn đi

Chức năng xử lý nghiệp vụ điều tiền mặt đi giữa các chi nhánh

Nhận vốn về

Chức năng xử lý nghiệp vụ nhận tiền mặt về giữa các chi nhánh

Western Union

Chi tiền cho dịch vụ Wester Union

Mở sổ

Chức năng mở sổ tiết kiệm CKH

Rút vốn & lãi

Chức năng xử lý nghiệp vụ khách hàng rút lãi sổ tiết kiệm CKH hoặc rút một phần vốn đối với một số sản phẩm tiết kiệm linh hoạt

Tất toán

Chức năng xử lý nghiệp vụ khách hàng tất toán sổ tiết kiệm CKH

Truy vấn

Chức năng truy vấn số dư sổ tiết kiệm CKH

Lập HĐ TGCKH

Chức năng xử lý nghiệp vụ mở tài khoản tiền gởi có kỳ hạn cho khách hàng là cá nhân hoặc TCKT

Nộp tiền mặt

Chức năng xử lý nghiệp vụ khách hàng nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gởi tiền gởi có kỳ hạn của cá nhân hoặc TCKT

Roll hợp đồng

Chức năng xử lý nghiệp vụ chuyển khoản đi từ tài khoản tiền gởi có kỳ hạn của cá nhân hoặc TCKT sang tài khoản tiền gởi có kỳ hạn mới của chính khách hàng

Tất toán

Chức năng xử lý nghiệp vụ tất toán số dư và đóng tài khoản tiền gởi có kỳ hạn của cá nhân hoặc TCKT

Truy vấn

Chức năng truy vấn số dư sổ tài khoản tiền gởi có kỳ hạn của cá nhân hoặc TCKT

Giải ngân

Chức năng xử lý nghiệp vụ giải ngân cho tài khoản vay theo các hợp đồng tín dụng

Thu nợ & lãi

Chức năng xử lý nghiệp vụ thu nợ và/hoặc lãi của các tài khoản vay

xbank-thu-no-va-thu-lai

Nhập ngoại bảng

Xuất ngoại bảng các tài sản đã giải chấp

Xuất ngoại bảng

Nhập ngoại bảng các tài sản thế chấp

Chuyển nhóm nợ

Chức năng xử lý nghiệp vụ chuyển nhóm nợ cho các hợp đồng tín dụng

Chuyển quá hạn

Chức năng xử lý nghiệp vụ chuyển nợ quá hạn cho từng món vay

Chuyển lại trong hạn

Chức năng xử lý nghiệp vụ chuyển nợ về trong hạn cho từng món vay

Truy vấn tiền vay

Chức năng truy vấn số dư các tài khoản vay

xbank-thong-tin-tai-khoan-tien-vay

Truy vấn TSTC

Chức năng truy vấn thông tin các hồ sơ tài sản thế chấp

Mở TK TGKKH

Chức năng cập nhật và theo dõi hồ sơ hợp đồng nhận tiền gởi không kỳ hạn của các tổ chức tín dụng

Lập HĐ TGCKH

Chức năng cập nhật và theo dõi hồ sơ hợp đồng nhận tiền gởi có kỳ hạn của các tổ chức tín dụng

Nộp tiền mặt

Chức năng xử lý nghiệp vụ nộp tiền mặt gởi vào TKTG tại các TCTD khác

Rút tiền mặt

Chức năng xử lý nghiệp vụ rút tiền mặt từ TKTG tại các TCTD khác

Gởi bằng chuyển khoản

Chức năng chuyển khoản gởi cho các tổ chức tín dụng. Nghiệp vụ nhận tiền gởi vào được thực hiện trong chức năng Chuyển khoản đến qua một trong các kênh Bù trừ/CITAD/TG NHNN

Roll hợp đồng

Chức năng chuyển khoản từ hợp đồng tiền gởi này sang hợp đồng tiền gởi khác của chính khách hàng

Thu từ TK

Chức năng ghi tăng số dư tài khoản tiền gởi tại các TCTD khác từ báo có của các ngân hàng này như tiền lãi, thanh toán,…

Chi từ TK

Chức năng ghi giảm số dư tài khoản tiền gởi tại các TCTD khác từ báo nợ của các ngân hàng này như tiền phí, thanh toán,…

Tất toán TK

Chức năng tất toán tài khoản TG tại các TCTD khác

Mua ngoại tệ

Chức năng ghi tăng số dư tài khoản tiền gởi bằng ngoại tệ tại các TCTD khác từ việc mua ngoại tệ thanh toán bằng chuyển khoản từ tài khoản tiền gởi bằng VND của ngân hàng tại chính các TCTD này.

Hoán đổi ngoại tệ

Chức năng xử lý nghiệp vụ hoán đổi 2 ngoại tệ khác nhau từ 2 tài khoản tiền gởi bằng ngoại tệ tại một TCTD khác một cách trực tiếp không thông qua tỷ giá hối đoái với VND

Truy vấn

Chức năng truy vấn số dư tài khoản tiền gởi tại tổ chức tín dụng khác

Hợp đồng tín dụng

Chức năng cập nhật và theo dõi hồ sơ các Hợp đồng tín dụng

xbank-ho-so-hop-dong-cho-vay-tung-lan

Thế chấp sổ TK

Chức năng cập nhật và theo dõi hồ sơ các sổ tiết kiệm thế chấp

Thế chấp CK

Chức năng cập nhật và theo dõi hồ sơ các chứng khoán thế chấp

Tài sản thế chấp

Chức năng cập nhật và theo dõi hồ sơ các tài sản thế chấp

Hợp đồng đảm bảo

Chức năng cập nhật và theo dõi hồ sơ các Hợp đồng đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng bằng các tài sản thế chấp

Giấy nhận nợ

Chức năng lập giấy nhận nợ và mở tài khoản vay theo các hợp đồng tín dụng

Gia hạn nợ

Chức năng xử lý nghiệp vụ gia hạn món vay

Giảm dư nợ ĐB

Chức năng xử lý nghiệp vụ giảm dư nợ đảm bảo của một tài sản thế chấp nào đó đang đảm bảo cho các HĐTD theo một hợp đồng đảm bảo nào đó.

Giải chấp TSTC

Chức năng xử lý nghiệp vụ giải chấp tài sản bảo đảm cho các hợp đồng tín dụng

Nhập NB lãi thiếu

Chức năng nhập ngoại bảng số tiền lãi chưa thu được của các khế ước vay do khách hàng chưa trả đúng hạn

Xuất NB lãi thiếu

Chức năng xuất ngoại bảng số tiền lãi chưa thu được của các khế ước vay đưa trở lại nội bảng để thu khi khách hàng đến trả

Nợ khó đòi đã xử lý

Chức năng lập hồ sơ các món nợ khó đòi đã xử lý bằng quỹ dự phòng xử lý nợ

Nhập ngoại bảng

Chức năng lập bút toán nhập ngoại bảng cho các món nợ khó đòi đã xử lý

Xuất ngoại bảng

Chức năng lập bút toán xuất ngoại bảng cho các món nợ khó đòi đã xử lý sau khi thu hồi được

Nội bảng

Chức năng nhập mới và cập nhật các bút toán nội bảng khác vào sổ tổng hợp

Ngoại bảng

Chức năng nhập mới và cập nhật các bút toán ngoại bảng khác vào sổ tổng hợp

Truy vấn

Chức năng truy vấn số dư tài khoản tổng hợp theo số tài khoản chỉ định cụ thể

xbank-thong-tin-tai-san

Truy vấn theo cấp

Chức năng truy vấn số dư tài khoản tổng hợp theo nhiều cấp tài khoản được chỉ định tùy ý

Liệt kê giao dịch

Chức năng xem nhanh liệt kê danh sách các chứng từ phát sinh trong ngày của mỗi GDV

Xác định số tiền gởi

Chức năng trợ giúp tính lãi cho các tài khoản tiết kiệm lãnh lãi trước

 • Hỏi đáp Tỷ giá hối đoái, giá vàng
 • Hỏi đáp Biểu lãi suất, biểu phí
 • Hỏi đáp Số dư tài khoản
 • Đổi PIN code
 • Báo số dư sau khi giao dịch
 • Yêu cầu chuyển khoản thanh toán hoá đơn
 • Xem Tỷ giá hối đoái, giá vàng
 • Xem Biểu lãi suất, biểu phí
 • Xem các thông tin các sản phẩm ngân hàng
 • Xem số dư tài khoản
 • Xem và in sổ phụ tài khoản
 • Yêu cầu chuyển khoản thanh toán hoá đơn

Ngân quỹ

Các báo cáo nghiệp vụ Ngân quỹ

Tiết kiệm

Các báo cáo nghiệp vụ Tiết kiệm

Tiền gởi

Các báo cáo nghiệp vụ Tiền gởi

Chuyển tiền

Các báo cáo nghiệp vụ Chuyển tiền

Tiền vay

Các báo cáo nghiệp vụ Tiền vay

Tổng hợp

Các báo cáo kế toán Tổng hợp

Kiểm tra

Các báo cáo kiểm tra đối chiếu số liệu

NHNN

Các báo cáo cho NHNN, CIC, BHTG

FBS đã triển khai thành công giải pháp XBank tại các hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng vi mô sau đây:

 

ngan hang dong a

 

Ngân hàng TMCP Đông Á

 • Số lượng CN/PGD: 200+
 • Số lượng user: 1000+
 • Số lượng ATM: 1000+

 

logo-viet-nam-tin-nghia

 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa

 • Số lượng CN/PGD: 80+
 • Số lượng user: 500+

 

logo ngan hang tmcp sai gon scb

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

 • Số lượng CN/PGD: 130+
 • Số lượng user: 200+

 

logo quy phat trien nha o tp hcm hof

 

Quỹ Phát Triển Nhà Ở TPHCM (HOF)

 • Số lượng user: 50+
 • Số lượng hồ sơ cho vay: 5000+

 

 

Prudential Finance

 • Số lượng CN/PGD: 10+
 • Số lượng user: 200+

icbc

 

Mega ICBC Việt Nam

 • Số lượng user: 10+

BNP Paribas

 

BNP Paribas Việt Nam

 • Số lượng user: 10+