Có bao nhiêu nhà thuốc đạt chuẩn GPP?

 Cụ thể, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 25/93 mẫu kháng sinh, 12/93 mẫu kháng viêm không đạt về hàm lượng, độ ẩm, độ hoà tan; 22/93 mẫu thuốc đông dược và dược liệu vi phạm về chất lượng chỉ tiêu độ ẩm và độ nhiễm khuẩn.

gpp

Ảnh minh họa

Trong năm 2008, Cục quản lý dược đã đình chỉ lưu hành và thu hồi 93 lô thuốc, trong đó 49 lô thuốc sản xuất trong nước, 44 lô thuốc nhập khẩu. ’Đầu bảng’ là nhóm thuốc kháng sinh, từ dược liệu, kháng viêm, tiêu hoá. Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Cao Minh Quang nhận định, với các nhà thuốc đang tồn tại ngoài bệnh viện tỷ lệ này còn thấp hơn bởi từ ngày 1-1-2010 mới phải áp dụng tiêu chuẩn này.

Bên cạnh đó, hiện nay trung bình, cứ 1,5 dược sĩ đại học/1 vạn dân. Thế nhưng, tình trạng thiếu nhân lực dược ở hệ thống quản lý hành chính vẫn phổ biến, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến huyện và ở khu vực nông thôn, miền núi. Thiếu nhân lực dược gắn liền với phân bố không đồng đều, dòng nhân lực dược tiếp tục chảy về các thành phố lớn. Tại hai thành phố Hà Nội và TP.HCM có gần 7300 dược sĩ đại học (chiếm 52% so với toàn quốc). Làm thế nào để xây dựng và quản lý nhà thuốc GPP là một câu hỏi lớn với nhiều người kinh doanh thuốc.