XOil – Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng Xăng Dầu

XOil – Phần Mềm Quản Lý Cửa Hàng Xăng Dầu

Phần mềm chuyên dụng trong quản lý cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu- nhớt với các thao tác đơn giản, chính xác hiệu quả cao,...

Đây là chức năng chính xử lý toàn bộ các công việc bán hàng và quản lý tại Trạm/Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

 •  Nhận hàng xe bồn lập phiếu nhập kho. 
 • Mở ca vào đầu ca chốt số total các trụ bơm. 
 • Xử lý các trường hợp bán lẻ trong ca:
  • Bán lẻ cho khách vãng lai không lấy hóa đơn (vd: xe máy).
  • Bán lẻ xuất hóa đơn ngay (vd: ô tô)
  • Bán hàng theo hợp đồng xuất hóa đơn và ghi công nợ (vd: Cty taxi)
  • Bán nhớt các loại
 • Cuối ca chốt ca, nhập số total các trụ bơm vào cuối ca, in sổ bàn giao ca. 
 • Hỗ trợ chức năng lập hóa đơn gộp số lượng bán lẻ cho khách vãng lai không lấy hóa đơn.
 • In các báo cáo quản lý Trạm/CH về tiền mặt, công nợ và nhập xuất tồn kho xăng/dầu, nhớt.
 • Chức năng quản trị giám sát từ Trung tâm: Xem các báo cáo bán hàng, xuất nhập - tồn kho, công nợ của từng cửa hàng và tổng hợp toàn bộ hệ thống cửa hàng, có biểu đồ minh họa.