XMan™

Quản lý cửa hàng vàng bạc đá quý, kinh doanh sĩ - lẻ, quản lý dây chuyền sản xuất nữ trang ...

Dịch vụ vận tải container, Trucking, Door to Door, Forwarding, Sea & Air Freight, vận tải hàng hóa, ...

Quản lý trạm xăng, giải pháp phân phối - bán lẻ xăng dầu, quản lý kho xăng dầu, xuất nhập khẩu xăng dầu...

Kinh doanh sĩ - lẻ, hệ thống phân phối, quản lý kho, chuỗi cửa hàng, chuỗi cung ứng, ...

Giải pháp quảng cáo OOH, LCD, DP trên các kênh cao ốc, siêu thị, bệnh viện, giải pháp quảng cáo trên mobile...

Quy trình nhập khẩu, phân phối, bán lẻ, bảo hành, kích hoạt bảo hành điện tử, kho linh phụ kiện ...

Quản lý dịch vụ lai dắt, điều động tàu, nhật ký tàu lai, quản lý đội tàu, dịch vụ đại lý tàu biển ...

Tổ chức tin dụng, cho vay cá nhân, quản lý quỹ, hợp đồng tín dụng, quản lý hợp đồng tiền gửi tiền vay ...