XBank ™

xbank core banking

XBank ™ : Là hệ thống tích hợp các ứng dụng quản lý ngân hàng thương mại. XBank là một thế hệ sản phẩm mới được xây dựng trên nền tảng công nghệ cơ sở dữ liệu tiên tiến của Oracle và kiến trúc ứng dụng 3 lớp hiện đại tương tự như các hệ thống phần mềm core banking của nước ngoài hiện đang được triển khai tại các ngân hàng Việt nam. XBank có những tính năng vượt trội sau:

 • Kiến trúc ứng dụng 3 lớp, giao diện 100% Web, hệ quản trị CSDL Oracle.
 • Công năng xử lý cao, tính khả chuyển lớn, an toàn, ổn định và tin cậy.
 •  Mô hình dữ liệu tập trung tức thời .
 • Giao dịch online non-stop 24/24 (anytime).
 • Gởi rút nhiều nơi (anywhere).
 • Mô hình giao dịch một cửa.
 • Đa chi nhánh, đa tiền tệ, đa kênh phân phối.
 • Hệ thống hướng khách hàng và dịch vụ.
 •  Hạch toán tổng hợp tự động.
 • Tự động tính lãi, phí, thuế ngân hàng.
 • Hỗ trợ định nghĩa sản phẩm ngân hàng.
 • Tính tham số hoá cao, đơn giản, tiện lợi và dễ sử dụng.

Các phân hệ ứng dụng:

 • Nhóm module Core Banking
  • Module Dịch vụ chung (Common Services)
  • Module Thông tin Khách hàng (CIF)
  • Module Kế toán tổng hợp (GL)
  • Module Tiền gởi (Deposit)
  • Module Tiết kiệm (Saving)
  • Module Tín dụng (Loan)
  • Module Kho quỹ (Cash Vault)
  • Module Chuyển tiền (Remittance)
  • Module Thanh toán quốc tế (Trade Finance)
  • Module Báo cáo NHNN (SBV Report)
 • Nhóm module E-Banking
  • Module SMS Banking
  • Module Phone Banking
  • Module Internet Banking
 • Nhóm module MIS (Management Information System)
  • Module Nhân sự (HR)
  • Module Tiền lương (Payroll)
  • Module Quản lý Tài sản (Asset)