Đăng ký liên hệ xem demo trực tiếp XLogis – Phần mềm vận tải Container

Nếu quý vị có nhu cầu đăng ký xem demo trước tiếp chương trình XMan trực tuyến xin vui lòng đăng ký theo mẫu bên dưới. Nhân viên phụ trách của Công ty FBS sẽ liên hệ và cung cấp thông tin, hỗ trợ quý khách xem demo trực tiếp.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị đến sản phẩm của công ty FBS.

ĐĂNG KÝ DEMO XLogis – Phần mềm vận tải Container

Vui lòng điền các thông tin đầy đủ và (*) bắt buộc dưới đây để chương trình có thể dựa vào thông tin vừa điền tạo ra mã PIN và cung cấp UserName và Password cho bạn chạy Online demo Hệ thống. Nếu bạn không điền đúng những thông tin (*) thì chúng tôi sẽ không cấp cho bạn được UserName và Password được.