GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Mua hàng

Mua hàng

 • Xử lý các quy trình mua hàng nhập khẩu và mua hàng trong nước.
 • Theo dõi được tồn chi tiết theo nguồn mua để tính thuế Bảo vệ môi trường.
 • Tập hợp đầy đủ các khoản mục chi phí mua hàng
 • Hệ thống có chức năng dự tính nhanh giá vốn lô hàng nhập khẩu từ đó xây dựng chính sách giá bán linh hoạt và cạnh tranh.
Bán hàng

Bán hàng

 • Xử lý các quy trình nghiệp vụ bán hàng giao phiếu và bán hàng theo lệnh giao hàng.
 • Hỗ trợ cán bộ quản lý duyệt đơn bán hàng trên smart phone hoặc tablet.
 • Cập nhật các chính sách giá, trích và sử dụng Quỹ Bình ổn giá và Thuế BVMT theo quy định Bộ Công Thương .
 • Theo dõi tình trạng thanh toán và công nợ chi tiết theo từng đơn bán hàng.
Quản lý kho phiếu

Quản lý kho phiếu

 • Quản lý các Phiếu xuất kho hàng gởi chi tiết từng số seri, thời hạn hiệu lực, mã hàng, số (K) lít, …
 • Hỗ trợ tự động nhập nhanh danh sách phiếu bằng cách chụp danh sách phiếu bằng App trên smart phone/tablet hoặc scan danh sách phiếu vào máy tính.
 • Theo dõi được các phiếu khách hàng chưa nhận hàng để cảnh báo thời hạn hiệu lực cho khách hàng. Hỗ trợ chức năng đổi phiếu, gia hạn phiếu.
 • Quản lý nhập xuất tồn kho phiếu chi tiết theo seri phiếu. Thể hiện lượng tồn theo cơ cấu phiếu để tiện lựa chọn phương án phiếu giao cho khách hàng.
Quản lý kho hàng

Quản lý kho hàng

 • Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng gởi và hệ thống kho riêng của doanh nghiệp, chi tiết tồn theo nguồn mua.
 • Cập nhật theo dõi chi tiết nhập – xuất - tồn kho đồng thời theo cả 2 đơn vị lít 15 và lít thực tế.
 • Có chức năng load file Excel bảng kê xuất hàng và tự động đối chiếu lượng tồn theo lít thực tế và lít 15 với đơn vị quản lý kho.
 • Quản lý được lượng tồn kho khách mua gởi lại kho riêng của doanh nghiệp.
Kế Toán

Kế Toán

 • Là Phân hệ trung tâm của cả Hệ thống XMan ERP, tích hợp chặt chẽ và kế thừa dữ liệu từ các Phân hệ: Mua hàng, Bán hàng, Kho hàng/Kho phiếu,… để tự động hạch toán và ghi sổ kế toán.
 • Bao gồm đầy đủ các nghiệp vụ của các phần hành kế toán chi tiết:
  • Kế toán vốn bằng tiền
  • Kế toán công nợ phải thu, phải trả
  • Kế toán kho
  • Kế toán doanh thu
  • Kế toán chi phí
 • Cập nhật theo dõi chi tiết và hỗ trợ chức năng tính thuế BVMT, trích và sử dụng Quỹ Bình ổn giá.
 • Phân bổ kết chuyển cuối kỳ tự động .
 • In các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo định kỳ.

Khách hàng tiêu biểu

XMan Oil là Phần mềm quản lý tổng thể ERP chuyên ngành kinh doanh Đầu mối Xăng dầu với những tính năng ưu việt đã được nhiều công ty lớn của nghành xăng dầu sử dụng.

Công ty Cổ phần S.T.S

Công ty Cổ phần S.T.S
STS

Công ty TNHH S.T.S Tây Nam Bộ

Công ty TNHH S.T.S Tây Nam Bộ
S.T.S Tây Nam Bộ

Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn

Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn
SFC

Công ty CP Hóa Dầu Mekong

Công ty CP Hóa Dầu Mekong
Mekong Petro

Công ty Cổ phần Nam Phúc

Công ty Cổ phần Nam Phúc
Nam Phúc

Hotline: 0978.39.53.53 (Viber/Zalo) - Skype: Mr. Tuấn