Phần mềm ERP nghành DV lại dắt và đại lý tàu biển

Phần mềm ERP nghành DV lại dắt và đại lý tàu biển

Quản lý dịch vụ lai dắt, điều động tàu, nhật ký tàu lai, quản lý đội tàu, dịch vụ đại lý tàu biển ...

Tổng quan

Vừa qua, FBS đã cung cấp và triển khai thành công Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể cho một trong những đơn vị đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Lai dắt & Đại lý tàu biển đó là Công ty TM DV Vận Tải & Đại Lý Tàu Biển Bình An.

Với mong muốn mang đem đến những hiệu quả to lớn trong việc ứng dụng Hệ thống Phần mềm Quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP – XMan trong công tác quản lý và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong ngành, Công ty FBS trân trọng giới thiệu với Quý doanh nghiệp các thông tin về Giải pháp ERP – XMan chuyên ngành Dịch vụ lai dắt & Đại lý tàu biển trong nội dung tài liệu dưới đây.

Ghi nhận và xử lý Order: Phần mềm XMan hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu dịch vụ lai dắt của khách hàng bao gồm các loại hình dịch vụ như: Cập/Rời, Shifting, Kéo, Trực/Ứng cứu, Đi biển.

Điều động tàu lai: Phần mềm XMan hỗ trợ sắp xếp kế hoạch và lập Lệnh điều động tàu lai để thực hiện các yêu cầu dịch vụ. Cho phép điều động cùng lúc nhiều tàu lai cùng lai dắt một tàu hàng và cảnh báo các trường hợp điều động thiếu công suất tàu lai so với quy định đảm bảo an toàn của Cục Hàng Hải cho từng mức tải trọng tàu hàng.

Thực hiện lai dắt: Phần mềm XMan hỗ trợ ghi nhận các thông tin thực hiện dịch vụ lai dắt như: doanh thu và chi phí dịch vụ phát sinh, ngày giờ và các tàu thực hiện từng tác vụ lai dắt.

thuc-hien-lai-dat

Xuất hóa đơn: Phần mềm XMan tổng hợp thông tin thực hiện dịch vụ để lập bảng kê đề nghị thanh toán và phát hành hóa đơn dịch vụ cho khách hàng. Hỗ trợ việc phát hành hóa đơn cho đơn vị yêu cầu là bên thứ ba không phải chủ tàu. Theo dõi tình trạng thanh toán cửa từng hóa đơn

Nhật ký Tàu lai: Phần mềm XMan hỗ trợ ghi nhận nhật ký thực hiện các tác vụ lai dắt của từng tàu lai: cảng đi/đến, ngày giờ đi, giờ đẩy, giờ về, thời gian (số phút) tính phí,…

Tình trạng đội tàu: Cập nhật tình trạng của từng tàu lai: đang thực hiện dịch vụ, đang sẳn sàng, đang sửa chữa,… nhằm hỗ trợ tính phương án điều động hợp lý và tối ưu.

Bảng giá dịch vụ: Phần mềm XMan hỗ trợ đăng ký và quản lý Bảng giá các loại dịch vụ lai dắt như cập/ rời, shifting, kéo, trực/ứng cứu, đi biển,… dự trên nhiều yếu tố: loại dịch vụ, công suất tàu lai, tải trọng tàu hàng, khoảng cách các cảng,… Tự động đề xuất giá dịch vụ để báo giá theo yêu cầu của khách hàng.

Cập nhật và theo dõi hồ sơ các tài sản cố định và công cụ dụng cụ trên từng tàu

Tính khấu hao tài sản và phân bổ chi phí công cụ cho từng tàu

TaiSanTauLai PM

Tổng hợp báo cáo giá trị tài sản từng tàu

Cập nhật và theo dõi việc cung ứng các vật tư, nhiên liệu sử dụng thường xuyên của từng tàu

Lập định mức sử dụng nhiên liệu và theo dõi đối chiếu với lượng tiêu hao thực tế theo định kỳ

Ghi nhận và xử lý Order: Phần mềm XMan hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu dịch vụ đại lý tàu biển của khách hàng bao gồm các loại dịch vụ như: Hoa tiêu, Bảo đảm hàng hải và trọng tải, Canô, Cấp dầu, Cấp nước sinh hoạt, Cầu bến, Neo đậu, … Tự động phát sinh order cho mảng dịch vụ lai dắt đối với các order đại lý tàu khách có yêu cầu lai dắt.

Thực hiện dịch vụ: Phần mềm XMan hỗ trợ ghi nhận các thông tin thực hiện dịch vụ đại lý tàu biển như: các dịch vụ đã thực hiện, doanh thu, chi phí và các hóa đơn phí đã chi hộ khách hàng cho từng dịch vụ,…

thuc-hien-dich-vu

Xuất hóa đơn: Phần mềm XMan tổng hợp thông tin thực hiện dịch vụ để để lập bảng kê đề nghị thanh toán và phát hành hóa đơn dịch vụ cho khách hàng. Hỗ trợ việc phát hành hóa đơn cho đơn vị yêu cầu là bên thứ ba không phải chủ tàu.

Nhật ký dịch vụ ĐLTB: Phần mềm XMan hỗ trợ ghi nhận nhật ký chi tiết thực hiện các dịch vụ đại lý tàu biển: loại dịch vụ, nhân viên thực hiện, ngày giờ thực hiện,… theo từng order của khách hàng.

Khai báo dịch vụ mới: Phần mềm hỗ trợ việc khai báo thêm những loại hình dịch vụ mới nếu có phát sinh cùng với các thuộc tính của từng sản phẩm dịch vụ như: phí dịch vụ, thuế suất GTGT, nguồn, loại, nhóm.

Bảng giá dịch vụ: Phần mềm XMan hỗ trợ đăng ký và quản lý Bảng giá các loại dịch vụ đại lý tàu biển và tự động tính phí dịch vụ để báo giá cũng như đề nghị thanh toán cho từng order của khách hàng.

Kế toán vốn bằng tiền: lập các chứng từ thu chi tiền mặt và tiền gởi ngân hàng. In nhật ký quỹ hàng ngày.

Kế toán công nợ: theo dõi chi tiết công nợ phải thu theo từng khách hàng, từng order, từng loại dịch vụ. Thiết lập hạn mức công nợ theo từng khách hàng và tự động cảnh báo công nợ vượt hạn mức hoặc quá hạn. Theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải trả cho các đối tác.

Kế toán tài sản: Theo dõi chi tiết tài sản/công cụ và tính khấu hao hàng tháng đưa vào chi phí chi tiết theo từng tàu. Theo dõi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa từng tàu. Tổng hợp và cập nhật giá trị tài sản từng tàu.

28 -Xem thong tin Tai Khoan

Kế toán kho vật tư: Theo dõi nhập xuất nhiên liệu, vật tư chi tiết theo từng tàu. In các báo cáo nhập – xuất – tồn kho và thẻ kho.

Kế toán doanh thu: Báo cáo doanh thu chi tiết theo từng khách hàng, từng loại hình dịch vụ và theo các định kỳ thời gian: tháng/quý/năm. Tổng hợp doanh thu theo từng mảng dịch vụ và tổng hợp toàn công ty. Phân tích được hiệu quả kinh doanh chi tiết theo từng loại dịch vụ, từng khách hàng, từng order và theo các định kỳ thời gian: tháng/quý/năm

Kế toán chi phí: Báo cáo chi phí chi tiết theo từng tàu (trung tâm chi phí), từng khoản mục chi phí và theo các định kỳ thời gian: tháng/quý/năm. Tổng hợp chi phí theo tàu/bộ phận, theo khoản mục phí và tổng hợp toàn công ty.

Kế toán tổng hợp: Liên kết chặt chẽ và Kế thừa thông tin từ các phân hệ nghiệp vụ: Dịch vụ lai dắt, Dịch vụ Đại lý tàu biển, Quản lý Đội tàu,… để tự động lập các chứng từ định khoản tổng hợp. Phân bổ kết chuyển cuối kỳ tự động và in các báo cáo kế toán tài chính định kỳ

BinhAn

 

Công ty TNHH Bình An